Monitoring płatności

Działanie o charakterze prewencyjnym, polegające na analizie i kontroli spłaty bieżących należności.

Podstawowe cele procesu związane są ze zdyscyplinowaniem i mobilizacją Klientów do terminowej realizacji płatności oraz zapobieganiem powstawaniu wysokich, a tym samym trudnych do wyegzekwowania zobowiązań.

Wypracowany przez nas model monitoringu łączy w sobie wysoką skuteczność z gwarancją nienadwyrężenia dobrych relacji z Klientami.