Windykacja sądowo-egzekucyjna

Windykację sądową i egzekucyjną realizujemy we współpracy z kancelariami prawnymi. Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu wykonawczego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

 

 

etap-sadowy-i-egzekucyjny

 

Uzyskanie tytułu wykonawczego uprawnia Wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które obejmuje między innymi:

  • ostateczne wezwanie do zapłaty
  • sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie dokumentów w kancelarii komorniczej
  • wspomaganie i monitoring działań komorniczych