Kalendarium

2011harmonogram-left
powstanie
Res Iudicata Sp. z o.o.

 

 

harmonogram-right2011
zakup pierwszych pakietów wierzytelności

2015harmonogram-left
nowa siedziba spółki w Łodzi

 
 

harmonogram-right2015
opracowanie nowej strategii działania

2015harmonogram-left
wyodrębnienie spółki Res Iudicata Contact Center

 
 

harmonogram-right2015
przystąpienie do PZW