Contact Center

CC zapewnia sprawną komunikację pomiędzy Res Iudicata a jej Klientami, wykorzystując następujące kanały wymiany informacji:

  • telefon
  • korespondencja tradycyjna
  • wiadomości SMS/MMS
  • e-mail
  • czat
  • formularz WWW
  • media społecznościowe