Filozofia

Wykorzystujemy atuty związane z włączeniem w proces dochodzenia roszczeń strony trzeciej.

Stawiamy na rozwiązania polubowne, mediację, porozumienia i ugody.

Dbamy o zachowanie poprawnych relacji pomiędzy Przedsiębiorcami, umożliwiając ewentualną dalszą kooperację.

Stosujemy działania prewencyjne (weryfikacja potencjalnego kontrahenta).

 

b2b

 

W przypadku wyczerpania drogi polubownej, zapewniamy profesjonalną obsługę prawną (ścieżka sądowo-egzekucyjna).